8. juli 2010

Guus Kroonen ansat som postdoc

Fra 1. december 2010 er Guus Kroonen ansat som postdoc ved Roots of Europe. Projektets titel er The Birth of Germanic: Linguistic and Cultural Fusion in Prehistoric North-West Europe.

De germanske sprog, som bl.a. omfatter engelsk, hollandsk, tysk og skandinavisk, er indoeuropæiske sprog. De er udviklet fra en indoeuropæisk dialekt, som formentlig spredtes til Nordvesteuropa af indtrængende pontisk-kaspiske nomader for omtrent fem årtusinder siden. De indfødte sprog, der allerede taltes i området, overlevede ikke denne invasion og forsvandt i forhistorisk tid, men ikke uden spor. Nyere forskning har afsløret, at op imod en tredjedel af det germanske ordforråd stammer fra dette "oldeuropæisk". Guus Kroonen vil foretage en tilbundsgående undersøgelse af det oldeuropæiske ordlag med sigte på at rekonstruere den sproglige og kulturelle baggrund for de germanske sprog.

Guus Kroonens projekt er blevet muligt takket være et stipendium fra Rubicon programme of the Leiden University Centre for Linguistics.

Til toppen