20. december 2008

Reportage fra festforelæsning og indvielsesreception

For at fejre centrets åbning blev der den 5. september 2008 givet en festforelæsning ved lektor, ph.d. George Hinge fra Institut for Sprog, Litteratur og Kultur, Aarhus Universitet. George Hinge er en af centrets eksterne samarbejdspartnere, som bidrager til det fælles projekt med videnskabsteoretiske analyser af lingvistisk konvergens og divergens i det 19. og 20. århundredes forskning ud fra koiné-græsk og vulgærlatin.

Adam Hyllested og Preben Dømler  Folk

Rektor og folk

Forelæsningen, hvis titel var Sproghistorie og identitet: Lingvistiske glans- og trusselsbilleder, var ganske velbesøgt, og interessen blandt de fremmødte var stor. Hvis man ikke havde mulighed for at være til stede til forelæsningen, kan George Hinges forelæsningsmanuskript downloades her.

Folk 

George Hinge og folk  Folk

I umiddelbar forlængelse af forelæsningen holdt centret indvielsesreception. Ved receptionen serveredes der et let traktement bestående af bl.a. pindemadder og frugt, og der var taler ved rektor for Københavns Universitet Ralf Hemmingsen, centerleder Jens Elmegård Rasmussen samt fra to af centrets medarbejdere lektor, dr.phil. Birgit Anette Rasmussen og videnskabelig assistent, mag.art. Adam Hyllested (på vegne af de interne hhv. de eksterne medarbejdere).

Folk

Rektor holder tale  Jens Elmegård Rasmussen holder tale  Rektor og prodekan

Også ved receptionen var fremmødet stort (på et tidspunkt blev der talt op til 70 tilstedeværende), og receptionen må lige som den forudgående festforelæsningen siges at have været en succes.

Jens Elmegård Rasmussen og folk

Niels Reinholdt og Preben Dømler  Sebastian Mortensen og Tobias Søborg

Til toppen