Festlig Faglig Fredag med Johan Ulrik Nielsen: Hr. Olaf han rider … på drǫsli? – Om labialisering og lateraler i nordgermansk

Altertavle fra Nidarosdomen med scener fra St. Olavs liv
Altertavle fra Nidarosdomen (Trondheim, ca. 1250). Tavlen afbilder scener fra St. Olafs liv. I midten ses han som helgen efter martyrdøden (nederst til højre) og helgenkåringen (øverst til højre). Nederst til venstre møder vi ham til hest som kong Olaf II Haraldson (ca. 995-1030). Foto: Anonym, Wikimedia. CC0.

Johan Ulrik Nielsen giver det andet foredrag i 2021 til Festlig Faglig Fredag. Ulrik er kandidatstuderende i Indoeruopæisk, og
titlen på foredraget er

Hr. Olaf han rider … på drǫsli? – Om labialisering og lateraler i nordgermansk

Det løber af stablen d. 9. april på Zoom. Rummet åbner for hyggesnak og lydtjek kl. 16:00, og Ulrik indtager scenen kl. 16.15.

Møde-ID'et er 631 2503 2310 og koden er 343521. Log venligst ind med dit rigtige navn.