Festlig Faglig Fredag: Louise Skydsbjerg Friis: Tocharian Psycho: Parteringen af et indoeuropæisk participium i tokharisk

Første Festlig 🥳 Faglig 🤓 Fredag 🥂 efter sommerferien!

Louise Skydsbjerg Friis, ph.d.-studerende på Universitetet i Leiden, snakker om »Tocharian Psycho: Dissecting an Indo-European participle in Tocharian«.

Foredraget bliver holdt på Zoom.