Anvendt sproghistorie

v/ postdoc, ph.d. Bjarne Simmelkjær Sandgaard Hansen.

Vokalen i lidt udtales med e, og d'et i løbende er stumt. Intet under, at det er svært at lære at læse og stave på dansk. Eller at det er svært for udlændinge overhovedet at lære sproget. Årsagen til den store forskel på dansk skrift- og talesprog er, at talesproget har ændret sig i rygende hast, medens skriftsproget er mere konservativt og derfor ofte afspejler et ældre – ja, i visse henseender op til omkring 800 år gammelt – sprogstadie.

Ud over at omtale nogle af disse sproghistoriske processer vil foredraget tage udgangspunkt i en på dansk grund nyudviklet teori, som allerede støttes af solide, amerikanske forskningsresultater, og som foredragsholderen under forudsætning af tildelte fondsmidler vil søge at efterprøve i grundskolens danskundervisning: at basal sproghistorisk viden kan forbedre sprogbrugernes skriftsproglige færdigheder og generelle sprogforståelse. Med andre ord: Hvis vi ikke kan fjerne sproghistorien fra retskrivningen, må vi undervise sprogbrugerne i den.

Variationer over dette foredrag vil landet over blive udbudt i regi af ”Bestil en forsker 2016” under Forskningens Døgn i uge 17. Se mere her.

Til toppen