Proto-Slavic inflectional morphology

Lektor Thomas Olander fra Indoeuropæisk på INSS forsvarer sin doktordisputats, Proto-Slavic inflectional morphology (se sproghistorie.dk/psim/).

Officielle opponenter:

Professor Henning Andersen (University of California, Los Angeles) 
Professor Birgit Anette Rasmussen (Københavns Universitet)

Forsvaret er offentligt og foregår på engelsk.

Tid: 9. oktober 2015, kl. 13:00
Sted: KUA1, 23.0.50
Arrangør: Det Humanistiske Fakultet