Tilbage til rødderne

Birgit Annette Rasmussen er tiltrådt som professor mso i Indoeuropæisk ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab og holder i den anledning tiltrædelsesforelæsning.

Forelæsningen finder sted fredag den 13. juni kl. 14.01 på Københavns Universitet, Njalsgade 120, 2300 Kbh. S, lokale 23.0.50. Der er efterfølgende reception på instituttets administrationsgang.

Birgit Anette Rasmussen har arbejdet med et bredt emneområde inden for den indoeuropæiske sprogvidenskab, men hendes særlige interesser ligger inden for orddannelse, det armenske sprogs historie og samspillet mellem sprog og kultur. Hun var med til at tegne Københavns Universitets tværvidenskabelige stjerneprojekt Roots of Europe – language, culture, and migrations (2008-2013) og er nu leder af Velux-projektet Individual, kin and family in prehistoric Europe – what words can tell.

Abstract

Med opdagelsen af de indoeuropæiske sprogs indbyrdes slægtskab og den deraf følgende ide om et for længst uddødt fælles grundsprog fulgte en naturlig interesse for de mennesker der talte dette sprog. Hvor kom de fra, hvor længe er det siden, og hvordan var deres kultur, religion og sociale struktur? Efter en periode med udbredt skepticisme og berøringsangst fra både lingvistisk og arkæologisk hold, hvor lingvisterne havde nok i deres eget univers, mens de fleste arkæologer var utilbøjelige til at se en sammenhæng mellem etnicitet og arkæologiske kulturer efter devisen "pots not people", står vi nu ved en skillevej hvor de første trin mod en konsensus synes at være inden for rækkevidde. I foredraget gives der eksempler på hvordan nybrud inden for tilgrænsende discipliner som arkæologi og genetik stemmer overens med veletablerede sproglige observationer, og på den anden side hvordan nye sproglige erkendelser kan kaste lys over forhistoriens kultur og samfundsforhold.