Sproglige fund på sicilianske mønter

Tirsdag den 10. maj 2011 holder Oliver Simkin, postdoc ved Roots of Europe, en forelæsning i Lingvistkredsen om de sproglige ledetråde sicilianske mønter fra den klassiske periode kan gemme på. Siciliansk mønt

 Gamle sicilianske mønter er en central kilde til oplysninger om øens komplicerede sproglige sammensætning i oldtiden. Der er fundet møntindskrifter på mindst fem forskellige sprog (inklusive de eneste tosprogede tekster fra området overhovedet), og indskrifter fra samme by kan inden for ganske korte tidsperioder skifte mellem op til tre forskellige sprog. 

MønSiciliansk mønttindskrifter er i sagens natur ganske korte og med begrænset indhold, men de er stadig uundværlige kilder til viden om de ellers sparsomt belagte minoritetssprog på øen, og undertiden kan de endog komme med overraskende nyfund for både græsk og fønikisk. 

Det sicilianske materiale er også af stor vigtighed for forståelsen af møntindskrifter generelt, da det giver et værdifuldt indblik i hvilke konventioner og bevæggrunde der ligger til grund for denne type tekst.

Forelæsningen afholdes tirsdag den 10. maj 2011 klokken 16:15–18:00 i lokale 21.1.21 og er åben for alle interesserede.

Billeder brugt med tilladelse fra Classical Numismatic Group