Blokseminar i nominal derivation

Lektor Birgit Anette Rasmussen holder som forlængelse af det igangværende kursus Indoeuropæisk Morfologi et blokseminar om nominal afledning fordelt på følgende tre dage:

Onsdag den 28. september 2011, fra klokken 10:00 til klokken 12:00
Tematiske stammer, nt-stammer og hvad deraf følger

Torsdag den 29. september 2011, fra klokken 10:00 til klokken 12:00
R-, l- og s-stammer og hvad deraf følger

Onsdag den 5. oktober 2011, fra klokken 10:00 til klokken 12:00
Hoffmann-suffikset

Alle foredragene afholdes i Roots of Europes projektlokale, 22.5.26 og er åbne for alle, om end der pga. lokalets størrelse kun er plads til et begrænset antal tilhørere. Studerende der følger kurset Indoeuropæisk Morfologi har fortrinsret til tilhørerpladserne.

Nærmere detaljer om indholdet af de tre seminargange følger hurtigst muligt.