Novgorod i den tidlige middelalder. Sprog og samfund

Hvem, hvad, hvor og hvornår

Gæsteforelæsning ved professor Jens Nørgård-Sørensen, Københavns Universitet.

Forelæsningen, som er på dansk, finder sted den 4. marts 2010 kl. 14:15 i lokale 22.5.04.

Arrangør: Roots of Europe.

Alle er velkomne.

Kort beskrivelse af emnet

Foredraget vil blive indledt med en kort introduktion til Novgorodområdet, dets befolkninger og sprog ved starten af historisk tid og derefter fokusere på den unikke historiske kilde: birkebarksbrevene, der i kraft af særlige jordbundsforhold er velbevarede fra 1. halvdel af 1000-tallet.

Brevene har givet ny vigtig viden i datidens samfundsforhold, herunder skrivekyndigheden, og revideret forståelsen af den ældre russiske sproghistorie. Da brevene er affattet på et sprog der må formodes at ligge tæt på tidens talesprog, afspejles en række dialektale træk i dem.

Vi skal se på de væsentligste af disse dialekttræk i relation til russisk og slavisk sproghistorie i almindelighed. Til toppen