Ledelse og organisation

Organisation

Permanente og midlertidige medarbejdere i den centrale forskergruppe
Eksterne forskere
Komité

Permanente og midlertidige medarbejdere i den centrale forskergruppe

Det fælles projekt udføres af en central forskergruppe under Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet, i samarbejde med et antal eksterne medarbejdere. Den centrale forskergruppe omfatter:

 • Birgit Anette Rasmussen (Olsen) (centerleder):
  Indoeuropæisk
 • Oliver Simkin:
  Indoeuropæisk, græsk
 • Guus Kroonen:
  Indoeuropæisk, germansk ordforråd
 • Benedicte Nielsen Whitehead:
  Indoeuropæisk, italisk
 • Thomas Olander:
  Indoeuropæisk, slavisk
 • Adam Hyllested:
  Indoeuropæisk, uralsk
 • Bjarne Simmelkjær Sandgaard Hansen:
  Indoeuropæisk, germansk morfologi

Eksterne forskere

Gruppen af eksterne forskere omfatter nedenstående forskere. På denne side er de præsenteret nærmere.

 • Adjunkt, ph.d. Gojko Johansen Barjamovic:
  Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Københavns Universitet
  Anatolisk, onomastik
 • Postdoc, dr. Bernd Gliwa:
  Baltu valodniecības, Latvijas universitāte
  Mytologi, folkloristik, baltisk
 • Lektor, ph.d. George Hinge:
  Institut for Sprog, Litteratur og Kultur, Aarhus Universitet:
  Græsk (koiné), vulgærlatin, videnskabshistorie og -teori 
 • Professor emeritus Anders Hultgård:
  Teologiska institutionen, Uppsala Universitet
  Indoeuropæisk religion
 • Professor Peter Jackson:
  Institutt for religionsvitenskap, Universitetet i Tromsø
  Indoeuropæisk religion og poesi
 • Klinisk lektor Peter K.A. Jensen:
  Institut for Human Genetik, Aarhus Universitet
  Genetik
 • Professor Kristian Kristiansen:
  Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Göteborgs Universitet:
  Arkæologi
 • Postdoc, ph.d. Jenny Helena Larsson (2009-2013):
  Institutionen för baltiska språk, finska och tyska, Stockholms Universitet
  Indoeuropæisk, baltisk
 • Lektor, cand.philol. Anne Lene Melheim:
  Institutt for arkeologi, konservering og historie, Universitetet i Oslo:
  Arkæologi
 • Professor, dr. Peter Schrijver:
  Departement Moderne Talen, Universiteit Utrecht
  Sprogkontakt, substrater, keltisk, italisk
 • Professor emeritus, ph.d. Theo Vennemann:
  Institut für Deutsche Philologie, Ludwig-Maximilians-Universtät München
  Sprogkontakt, substrater, germansk
 • Professor, dr. Gordon Whittaker:
  Seminar für Romanische Philologie, Georg-August-Universität Göttingen
  "Eufratisk" (= indoeuropæiske låneord i sumerisk)
 • Professor, afdelingsleder Einar Østmo:
  Arkeologisk Seksjon, Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
  Arkæologi

Se også listen over eksterne forelæsere på projektets blokseminarer.

Komité

Til projektet er knyttet en international, rådgivende komité, som omfatter nedenstående medlemmer. På denne side er de præsenteret nærmere.

 • Professor Douglas Q. Adams:
  Department of English, University of Idaho
 • Professor, dr. Michael Janda:
  Institut für Idg. Sprachwissenschaft, Westfälische Wilhelms-Universität Münster
 • Professor Joshua Katz:
  Department of Classics, Princeton University
 • Professor, dr. Rosemarie Lühr, formand for Indogermanische Gesell­schaft/ Society of Indo-European Studies:
  Lehrstuhl für Indogermanistik, Friedrich-Schiller-Universität Jena
 • Professor Brent Vine:
  Department of Classics, University of California, Los Angeles (UCLA)
 • Professor, dr.phil. Andreas Willi:
  Faculty of Classics, University of Oxford 

I årene 2009-2013 blev holdt et årligt komitémøde i København. I samme anledning gav komitémedlemmerne foredrag:

 Til toppen